Särskilt tandvårdsbidrag

Gäller endast om du är ansluten till svenska Försäkringskassan.

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag ges till personer vars sjukdom eller funktionsnedsättning kan skapa problem med tänderna, problem som kan lindras eller förhindras med hjälp av förebyggande tandvård.

Det kan vara sjukdomen i sig som skapar problem med tänderna men det kan även bero på medicinen som patienten behöver ta. Precis som för det allmänna tandvårdsbidraget så ska personen ha fyllt 20 år och vara bosatt i Sverige, det vill säga ha sin egentliga hemvist i landet.

Läkarintyg krävs

För att få ta del av särskilt tandvårdsbidrag behöver du ha ett läkarintyg som bekräftar ditt behov. Klicka här för att komma till blanketten för läkarintyget.

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Särskilt tandvårdsbidrag ger dig 600 kr per halvår.

Till skillnad mot allmänt tandvårdsbidrag så kan särskilt tandvårdsbidrag inte sparas utan löper ut i samband med att perioden tar slut. Perioderna startar den 1 januari och den 1 juli.

Däremot kan du spara delar av bidraget och använda flera gånger under samma period.

Läs mer

För mer information, läs mer på Försäkringskassans hemsida.